İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanarak 20 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler özellikle TRABİS ile yeni bir döneme geçilecek olması göz önünde bulundurularak ileride oluşabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır. Bakanlığın yayınlamış olduğu "İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ" mevzuatının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.
Yeni yönetmeliğe göre yapılan değişiklikler başlıca şu şekildedir:

- Yönetmelik’te Bakanlık tanımı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak güncellenmiştir.
- Tahsise kapalı alan adları listesi, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste olarak tanımlanmıştır.
- Alan adından feragat halinde alan adı başvurusuna ilişkin ücretinin iade edilemeyeceği ve feragat edilen alan adının yeniden açılmasına ilişkin hususların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  tarafından düzenleneceği öngörülmüştür.
- Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda Kurum’a ilgili alan adı tahsisini iptal etme hakkı verilmiştir.
- Yeniden tahsise açılan alan adları için önceden üç ay süre ile başvuru talebi alınmazken, Yönetmelik ile bu süre iki aya düşürülmüştür.
- Alan adı tahsisine ilişkin yaşanan ihtilaflarda alternatif Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı’ların (UÇHS) belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve ihtilafların çözüm süreçlerini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten tarafların, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları tanımlayacak şeklinde güncellendi.
- Kurum’a ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt kuruluşlarını ve UÇHS’leri denetlemenin yanında bunların faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulama yetkisi verilmiştir.
- Kayıt kuruluşlarının TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmaları ve alan adı ihtilaflarına ilişkin kendilerine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’ler tarafından iletilen ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü olmaları öngörülmüştür.
- İnternet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına Kurum’un üst sınır getirebileceği öngörülmüştür.
- Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasının bir UÇHS faaliyete geçene kadar Kurum tarafından belirlenen tarafça işletilmesi öngörülmüştür.
- TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılması mümkün kılınmıştır.
- Kurum tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılan “.kep.tr” uzantısı alt alan adları listesine eklenerek, alt alan adlarının listesi güncellenmiştir.
- Uyuşmazlıklara ilişkin kararların yayımlanmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dikkate alınarak, ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin kararların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet sitesinde yayımlanması sırasında, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması hususu düzenlendi.

Yönetmelik ile alan adları yönetiminde yakın zamanda bu konuda yetkili olacak TRABİS dönemine hazırlık hedeflenmiş ve alan adlarına ilişkin tahsis, koruma, iptal, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları gibi konularda yenilikler getirilmiştir.